Skip to content

PRIVACY STATEMENT

In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe Stichting De Theaterbakkerheij en RUBA Events omgaan met de persoonsgegevens van kopers van tickets en bezoekers van door of vanwege De Theaterbakkerheij of RUBA Events georganiseerde evenementen en gebruikers van haar diensten. Stichting De Theaterbakkerheij en RUBA Events hechten er waarde aan dat de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt.

De koper van een ticket voor een evenement van Stichting De Theaterbakkerheij of RUBA Events, de bezoeker van een evenement van De Theaterbakkerheij of RUBA Events en de gebruiker van diensten van De Theaterbakkerheij of RUBA Events worden hierna in dit privacy statement gezamenlijk “de gebruiker” of “jij” genoemd.

Gegevens verantwoordelijke: Stichting De Theaterbakkerheij en RUBA Events

Stichting De Theaterbakkerheij, gevestigd en zaakdoende aan de Gandhiweg 100 (2807 RG) in Gouda (kvk-nummer: 63212587) en RUBA Events, gevestigd en zaakdoende aan de Gandhiweg 100 (2807 RG) in Gouda (kvk-nummer: 69915350), hierna “Organisator” is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens. Organisator is aldus de gegevens verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (avg) en aanverwante uitvoeringswetten.

In het algemeen kan Organisator gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat jij je als gebruiker aanmeldt voor een nieuwsbrief van Organisator, als je een ticket koopt voor een evenement van Organisator, een e-mail aan ons verzendt, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via of door gebruik van onze website, social media of een ander publiekelijk platform. De informatie die Organisator daarbij ontvangt wordt gebruikt om onze diensten te kunnen leveren, om die te verbeteren, voor marketingdoeleinden en om onze gebruikers goede en gepersonaliseerde service te kunnen bieden. 

De manier waarop Organisator gegevens verzamelt
Organisator kan op de volgende manieren informatie van jou als gebruiker ontvangen:

Direct van jou als gebruiker – bijvoorbeeld wanneer je ons een e-mail stuurt met een vraag of gebruik maakt van onze klantenservice, in het voorkomende geval een persoonlijk account creëert op onze website of deelneemt aan een prijsvraag of winactie die Organisator organiseert.

Via onze website – voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelt Organisator via onze website verschillende gegevens, door onder andere het gebruik en de inzet van cookies.

Via websites van derden – Organisator maakt ook gebruik van de diensten van derden. Deze derden handelen dan in opdracht van Organisator. Dit privacy statement is ook van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, wanneer zij in opdracht van Organisator als verwerker optreden. Denk daarbij aan de online verkoop van tickets voor door of vanwege Organisator georganiseerde evenementen via de websites van onze ticketpartner(s) Stager. Onze ticketpartner(s) en andere opdrachtnemers van Organisator kunnen via hun websites ook gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden. Organisator is niet verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van gegevens die niet in opdracht van Organisator plaatsvindt. Daarvoor moet je bij de betrokken derden zijn. Wij verwijzen je in dit verband naar het privacybeleid en de voorwaarden van deze betreffende websites en platforms.

Op onze evenementen – Organisator kan ook op de evenementen die zij (mede) organiseert of laat organiseren gegevens van bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren van (delen van) een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden. De bezoeker wordt bij het betreden van een evenementenlocatie altijd gewezen op een dergelijke vastlegging en verwerking en dergelijke gegevens worden niet zonder toestemming, voor zover deze redelijkerwijs te verkrijgen is, met derden gedeeld, tenzij Organisator hiertoe wettelijk wordt verplicht.

De gegevens die Organisator verzamelt
Organisator kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die Organisator van jou als gebruiker kan verzamelen zijn:

 • Contact- en accountgegevens – denk aan door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer, het aantal gekochte tickets;
 • Betalings- en factuurgegevens – wanneer je een ticket voor een van onze evenementen koopt voor de financiële afhandeling en administratie;
 • App en website gegevens – denk aan ip-adres, jouw unieke device identifier, verkeer- en locatiegegevens en wat je hebt gedaan op onze website. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar het cookiebeleid van Organisator verderop in dit privacy statement;
 • Door jou publiekelijk geplaatste gegevens – denk aan persoonlijke reacties op onze website, of op door of vanwege ons beheerde social media geplaatste berichten van jouw hand;
 • Informatie over jouw persoonlijke voorkeuren – denk aan de muzieksmaak op basis van geselecteerde favoriete artiesten en/of eerder aangeschafte tickets;
 • Speciale gegevens – in het geval dat je mindervalide bent, willen wij er zeker van zijn dat je kunt genieten van een optimale beleving van onze evenementen. Om te kunnen voorzien in jouw toegankelijkheid vereisten verzamelen we gegevens van jouw behoeften. Dit kunnen gegevens zijn die je bij een aanvraag voor een mindervalidenplaats aan ons verstrekt over jouw geestelijke en lichamelijke gezondheid, inclusief gebruik van speciale medicijnen; 

Redenen waarom Organisator gegevens gebruikt
Organisator kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou als gebruiker – Organisator gebruikt jouw gegevens wanneer je een overeenkomst met ons aangaat, bijvoorbeeld om een ticket of product te kopen, een dienst af te nemen, zodat wij:

 • De bestelling kunnen verwerken;
 • De betaling kunnen aanvaarden;
 • Jou klantenservice en after sales kunnen verlenen.

Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen – denk aan:

 • Marktonderzoek en -analyse uitvoeren, om onze evenementen en diensten te verbeteren;
 • Voor onze marketingdoeleinden, om je als gebruiker informatie te verschaffen over aanbiedingen, producten, diensten en onze evenementen, die door of vanwege Organisator worden georganiseerd. Bijvoorbeeld voor het versturen van e-mails met informatie of alerts over het evenement waar je een ticket voor hebt gekocht of andere, soortgelijke evenementen van of vanwege Organisator;
 • Om e-mails van de klantenservice te sturen, zoals reserveringsbevestigingen en herinneringen aan evenementen en ticketverkoop voor onze evenementen;
 • Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. 

Jouw gegevens als gebruiker zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van Organisator willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden.

Waarvoor door jou toestemming is gegeven
Door akkoord te gaan met de algemene bezoekersvoorwaarden en het privacy statement van Organisator bij de aanschaf van een ticket voor een van onze evenementen geef je ons toestemming:

 • Om contact met je als gebruiker op te nemen met informatie of aanbiedingen met betrekking tot toekomstige soortgelijke evenementen van of vanwege Organisator. dit kan via e-mail, via push- en web meldingen, via sms of social media. Deze persoonlijke marketing voorkeuren zijn door jou te allen tijde te wijzigen.
 • Om op maat gemaakte (target) reclame- en marketingcommunicatie te leveren op onze website (zie ook ons cookiebeleid voor meer informatie);
 • Om jouw gezondheidsgegevens te verwerken om te voldoen aan jouw toegankelijkheid vereisten – als je mindervalide bent en/of speciale medicijnen gebruikt en ervoor kiest om deze gegevens met ons te delen.

Organisator deelt ook gegevens met derden

 • Onze externe dienstverleners (ook wel gegevensverwerkers genoemd), zoals cloud computing providers, die de it-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd (o.a. Stager, Wordpress en SendInBlue);
 • Onze medepromotors en event partners die specifieke diensten organiseren of leveren bij onze evenementen (in overeenstemming met hun privacyverklaring en voorwaarden);
 • Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.

Websites van derden
Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is dit privacy statement niet van toepassing op websites en platforms van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps van sponsors van Organisator waarnaar Organisator verwijst of social media buttons op onze websites waarmee beheerders van deze social media diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. Organisator is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en voorwaarden van de websites en/of platforms van derden. Organisator adviseert je kennis te nemen van het privacybeleid en de voorwaarden van deze derden, zoals gepubliceerd op de betreffende websites en/of platforms.

Jouw keuzes en rechten als gebruiker
Je kunt als gebruiker jouw gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op verschillende manieren:

 • Je kunt in het voorkomende geval zelf je account en voorkeuren bij onze ticketpartner(s) Stager aanpassen;
 • Verder wordt onderaan elk bericht dat je van of vanwege Organisator ontvangt de mogelijkheid geboden je af te melden van de mailinglist, zodat je van of vanwege Organisator geen informatie meer ontvangt;

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door Organisator en om de door jou verstrekte gegevens aan te passen. Ook heb je het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over jou hebben. Voor verdere vragen en voor een verzoek tot inzage van je gegevens kun je contact met ons opnemen via info@theaterbakkerheij.nl.

Het onderhouden van jouw informatie
Organisator doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. Maar: het internet is nooit 100% veilig. Zorg er daarom ook voor dat je zelf als gebruiker ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander, zeker geen onbekenden.

Organisator bewaart gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Wanneer gegevens eventueel buiten Europa worden doorgegeven, gelden er strikte regels om ervoor te zorgen dat jouw gegevens nog steeds tot op een hoog niveau worden beschermd. Als Organisator dat zou doen, zullen wij ervoor zorgen dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen. wanneer jouw gegevens buiten de Europese economische ruimte worden overgedragen, gebruiken wij een van de onderstaande mechanismen. Door de Europese commissie goedgekeurde standaard contractbepalingen zijn:

 • EU-vs privacyschild
 • Bindende bedrijfsregels
 • Bindende regels voor bedrijfsprocessen 

Laatste wijziging: 28-03-2023